Styrelsen 2023

Här är vi...

KONTAKTPERSONER

2023

Ordförande:                                            

Sandra Brunsberg

070-417 75 53

sandrabrunsberg@yahoo.se

Kassör:

Linnéa Danielsson,

070-973 44 40

linnea.danielsson@telia.comSekreterare:

LillianAlverö

070-619 51 80

lillian.alvero@gmail.com